Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102
thông tin hướng dẫn chuyển Đất ruộng lên Đất thổ cư

Chuyển đổi Đất ruộng lên Đất thổ cư

Để thực hiện việc Chuyển đổi Đất ruộng lên Đất thổ cư thuộc diện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và cần phải được sự phê duyệt của các cơ quan hành chính có chức năng thẩm quyền

Vây trước tiên cần tìm hiểu Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất là gì???

  • Tất cả các Kế hoạch về phân bổ và sử dụng đất của UBND địa phương đều đã được nhà nước phê duyệt vào mỗi 1 năm, thông tin sẽ liên tục được cập nhật. Vì thế Người dân muốn theo dõi và tìm hiểu về kế hoạch, lộ trình sử dụng đất của khu vực mình sinh sống có thể tới trực tiếp UBND quận . Đặc biệt là các vấn đề về quy hoạch, hay chuyển đổi đất nên được theo dõi liên tục
  • Nguyện vọng sử dụng đất sẽ được viết trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.
thông tin hướng dẫn chuyển Đất ruộng lên Đất thổ cư
thông tin hướng dẫn chuyển Đất ruộng lên Đất thổ cư

Quy trình và những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đúng như quy trình mà cơ quan nhà nước ban hành, Người dân sẽ cần chuẩn bị 1 số tài liệu trong bộ hồ sơ sau đây:

  • Viết 01 Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Viết 01 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền ( tham khảo Mẫu số 09/ĐK , Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nộp hồ sợ cho bên Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện các bước:

  • Tiến hành Thẩm tra hồ sơ ( gồm: xác minh, thẩm định nhu cầu chuyển đổi)
  • Hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;
  • Trình lên UBND có thẩm quyền quyết định.
  • Nếu được phê duyệt, sẽ chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, địa chính trong khu vực.
Thực hiện đổi mục đích sử dụng Đất ruộng lên Đất thổ cư có khó không??
Thực hiện đổi mục đích sử dụng Đất ruộng lên Đất thổ cư có khó không??

Các khoản phí cần phải nộp

+ Chi phí , Lệ phí phát sinh khi tiến hành đo vẽ để tách thửa và chuyển mục đích sử dụng
+ Nộp cho nhà nước (kho bạc trong khu vực ) , với cách thức xác định số tiền cần chuẩn bị là:

Lấy giá bán đất ở trừ giá đất ruộng người dân đang xin chuyển đổi. Kết quả chính là khoản tiền chênh lệch và nhân với diện tích = số tiền cần phải nộp.

Ví dụ: giá đất thổ cư trong khu vực đang là 3.500.000; còn giá đất ruộng đang là 500.000, lô đất có tổng diện tích 100 m2, Thì số tiền cần phải nộp là: (3.500.000 – 500.000) x 100 = 3.000.000 x 100 = 300.000.000
+ Khoản Lệ phí trước bạ là 0.5% giá trị

Xem thêm thông tin tại mục: Cẩm Nang mua Nhà


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *