Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102
Hướng dẫn quy đổi , cách tính 1 mẫu bằng bao nhiêu m2

1 mẫu bằng bao nhiêu m2

1 Mẫu bằng bao nhiêu m2 ( mét vuông ), và bằng bao nhiêu sào , ha ( hécta ) . Đây luôn là câu hỏi được nhiều người tìm kiếm khi muốn tính , quy đổi tổng diện tích đất . Và để giúp bạn hiểu rõ và có thể tự tính toán thì vui lòng tham khảo bài viết dưới đây

Các đơn vị đo lường gồm: Mẫu, m2 , sào, héc-ta thường được sử dụng khi cần tính diện tích, trong đó  “mẫu” là đơn vị lớn nhất. Và điều đặc biệt là, không có 1 hệ quy đổi chung , khi mà tại mỗi 1 địa phương sẽ có một cách tính riêng . Và trong khuôn khổ bài này chúng ta sẽ chia thành 3 vùng miền là: Bắc Bộ – Trung Bộ – Nam Bộ

Hướng dẫn quy đổi , cách tính 1 mẫu bằng bao nhiêu m2
Hướng dẫn quy đổi , cách tính 1 mẫu bằng bao nhiêu m2

Tại mỗi khu vực Miền nam , Miền Bắc , miền Trung thì  1 Mẫu bằng bao nhiêu m2????

Như đã giải thích ở trên, tại mỗi vùng miền sẽ quy định quy đổi mẫu , sào sang m2 là hoàn toàn khác nhau.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào ???

Công thức: 1 mẫu = 10 sào

**** Một mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu m2 ???

Tại miền bắc, có quy định về hệ quy đổi như sau:

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 360m2

Vì thế, 1 mẫu Bắc Bộ = 360 x 10 = 3600m2 (Có nghĩa là một mẫu Bắc Bộ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

**** Một mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu mét vuông

Tại miền trung, có quy định về hệ quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 500m2

Vì thế, 1 mẫu trung bộ = 500 x 10 = 5000 m2 ( có nghĩa là một mẫu trung bộ bằng năm nghìn mét vuông)

**** Một mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu m2

Tại miền Nam, có quy định về hệ quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 1000m2

Vì thế,  1 mẫu Nam bộ = 1000 x 10 = 10000 m2 ( có nghĩa là một mẫu nam bộ bằng mười nghìn mét vuông)

Có thể khẳng định, Đơn vị mẫu ,sào được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp nước ta, hay dùng để tính tổng diện tích của đất ruộng, diện tích trồng trọt,….

Xem thêm thông tin tại mục: Cẩm Nang mua Nhà


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *