Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102
Tư vấn về Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất Ở cho người sử dụng đất

Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất Ở

Giải đáp thắc mắc Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất đối với Đất Ở là như thế nào??? Và số tiền là bao nhiêu???

Giải đáp 1: nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất cần phải nộp mỗi năm

Theo như các văn bản có liên quan tới vấn đề thuế sử dụng đất, có ghi rõ: Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1992; Và Pháp lệnh về thuế nhà đất năm 1994 ; và Luật thuế năm 2010 có quy định : tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở sẽ cần phải nộp thuế sử dụng đất theo đúng như yêu cầu pháp luật.

Như vậy người sử dụng đất sẽ cần phải nộp thuế:

– Thời gian năm 2005 – 31/12/2011 ( theo như Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1992 và năm 1994) : cần phải nộp thuế 2 lần ( mỗi lần 50% ) trong 1 năm. Trong đó, kỳ 1 nộp trước ngày 30/4 .Và Kỳ 2 nộp trước ngày 31/10. Người sử dụng đất cũng có thể nộp thuế trong 1 kỳ đầu tiên

– Bát đầu từ thời điểm 01/01/2012 sẽ áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010: Người sử dụng đất cần nộp thuế vào mỗi năm, và phải nộp trước ngày 31/12 hàng năm . Người nộp thuế cũng có thể lựa chọn nộp thuế 1 năm cho cả 5 năm , vào phải nộp vào thời gian đề nghị

Điều đó có nghĩa là, người sử dụng đất sẽ cần nộp thuế sử dụng Đất Ở, ngoại trừ nếu nằm trong diện được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất

Cơ quan thu thuế: là cơ quan thuế cấp huyện ( tại huyện , quận, thị xã, thành phố , tỉnh) tại nơi có quyền sử dụng đất

Nếu người cần nộp thuế sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, hẹn chế về giao thông và các phương tiện đi lại, thì người sử dụng đất có thể kể khai và nộp thuế tại UBND xã.

Tư vấn về Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất Ở cho người sử dụng đất
Tư vấn về Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất Ở cho người sử dụng đất

Giải đáp 2: S tiền thuế sử dụng đất là bao nhiêu??

Công thức tính Thuế sử dụng đất hàng năm = (Diện tích ô đất) x (giá trị 1m2) x (thuế suất). bao gồm có:

– Diện tích ô đất cần phải đóng thuế: Tổng diện tích của lô đất thực tế đang được sử dụng.

– Giá trị 1m2 đất:

Là giá đất theo mục đích sử dụng của ô đất đó, bị tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và tính theo chu kỳ 5 năm một ,  thời gian tính từ hết thời điểm 31/12/2011.”


Tình Huống 1: NẾU chu kỳ ổn định đất có sự thay đổi  về người nộp thuế , hoặc xảy ra các yếu tố tác động tới giá trị ô đất thì  không phải xác định lại giá trị của ô đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

Tình Huống 2: Nếu được Nhà nước giao đất, và chuyển mục đích sử dụng đất và có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất ( Ví dụ như đất phi nông nghiệp -> đất ở ) ,  trong chu kỳ ổn định giá trị đất tính thuế = giá đất theo đúng như mục đích sử dụng ban đầu do UBND Tỉnh quy định

Tình Huống 3: Nếu đất sử dụng không không giống với mục đích ban đầu, hay xảy ra tình trạng lấn – chiếm đất , thì giá trị 1m2 ô đất = Giá đất theo mục đích đang sử dụng do UNBD tỉnh quy định

Cần phải lưu ý thêm, thông thường giá trị đất ở khu vực mặt đường luôn cao hơn nhiều so với trong ngõ, và người sử dụng đất có thể tham khảo thêm từ phía UBND tỉnh để biết Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng Đất Ở mà mình cần phải đóng

Xem thêm thông tin tại mục: Cẩm Nang mua Nhà


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *