Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102

Kí hiệu Đất thổ cư được thể hiện như nào trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Trong đó, Đất thổ cư sẽ có 2 loại là ONT ( đất ở nông thông) và  ODT ( đất ở đô thị )

Ngoài ra mỗi loại đất sẽ có một ký hiệu khác nhau , tương ứng với từng mục đích sử dụng đất mà xác định được rõ ràng đất của chủ sở hữu thuộc loại nào, chúng ta cần tham khảo thêm bảng thông tin dưới đây.

Tham khảo thêm về Kí hiệu đất thổ cơ trên sổ đỏ
Tham khảo thêm về Kí hiệu đất thổ cơ trên sổ đỏ

Bảng Phân loại ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng

( Trích từ phụ lục 01 – Thông tư 55/2013/TT-BTNMT – được công bố vào năm 2013)

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

*** ĐẤT Ở:

Đất ở tại nông thông – ký hiệu ONT

Đất ở tại đô thị – ký hiệu ODT

** ĐẤT CHUYÊN DÙNG:

– Đất Trụ Sở Cơ Quan, Công Trình Sự Nghiệp

 • Đất trụ sở cơ quản, công trình sự nghiệp nhà nước – ký hiệu TSC
 • Đất trụ sở khác – ký hiệu TSK
 • Đất quốc Phòng – ký hiệu CQP
 • Đất an ninh – ký hiệu CAN

– Đất Sản Xuất, kinh Doanh Phi Nông Nghiệp:

 • Đất khu công nghiệp – ký hiệu SKK
 • Đất cơ sở sản xuất , kinh doanh – ký hiệu SKC
 • Đất cho hoạt động Khoáng sản – ký hiệu SKS
 • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ – ký hiệu SKX

– Đất Có Mục Đích Công Cộng:

 • Đất giao thông – ký hiệu DGT
 • Đất thủy lợi – ký hiệu DTL
 • Đất công trình năng lượng – ký hiệu DNL
 • Đất công trình bưu chính viễn thông – ký hiệu DBV
 • Đất cơ sở văn hóa – ký hiệu DVH
 • Đất cơ sở Y tế – ký hiệu DYT
 • Đất cơ sở giáo dục – đào tạo – ký hiệu DGD
 • Đất cơ sở thể dục – thể thao – ký hiệu DTT
 • Đất cơ sở nghiên cứu khoa học – ký hiệu DKH
 • Đất cơ sở dịch vụ về xã hội – ký hiệu DXH
 • Đất chợ – ký hiệu DCH
 • Đất có di tích, danh thắng – ký hiệu DDT
 • Đất bãi thải, xử lý chất thải – ký hiệu DRA

ĐẤT TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

Đất tôn giáo – ký hiệu TON

Đất tín ngưỡng – ký hiệu TIN

ĐẤT NGHĨA TRANG , NGHĨA ĐỊA

ĐẤT SÔNG SUỐI & MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối – ký hiệu SON

Đất có mặt nước chuyên dùng – ký hiệu MNC

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC
ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Đất bằng chưa sử dụng – ký hiệu BCS

Đất đồi núi chưa sử dụng – ký hiệu DCS

Núi đá không có rừng cây – ký hiệu NCS

ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN

Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản – ký hiệu MVT

Đất mặt nước ven biển có rừng – ký hiệu MVR

Đất mặt nước ven biển có mục đích khác – ký hiệu MVK

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

– Đất trồng cây hàng năm:

Đất trồng lúa

 • Đất chuyên trồng lúa nước – ký hiệu LUC
 • Đất trồng lúa nước còn lại – ký hiệu LUK
 • Đất trồng lúa nương – ký hiệu COC

Đất trồng cây hàng năm khác

 • Đất bằng trồng cây hàng năm khác – ký hiệu BHK
 • Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác – ký hiệu NHK

Đất trồng cây lâu năm:

 • Đất trồng cây công nghiệp lâu năm – ký hiệu LNC
 • Đất trồng cây ăn quả lâu năm – ký hiệu LNQ
 • Đất trồng cây lâu năm khác – ký hiệu LNK

ĐẤT LÂM NGHIỆP

– Đất Rừng Sản Xuất

 • Đất rừng tự nhiên sản xuất – ký hiệu RSN
 • Đất có rừng trồng sản xuất – ký hiệu RST
 • Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất – ký hiệu RSK
 • Đất trồng rừng sản xuất – ký hiệu RSM

– Đất Rừng Phòng Hộ:

 • Đất có rừng tự nhiên phòng hộ – ký hiệu RPN
 • Đất có rừng trồng phòng hộ – ký hiệu RPT
 • Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ – ký hiệu RPK
 • Đất trồng rừng phòng hộ – ký hiệu RPM

– Đất Rừng Đặc Dụng:

 • Đất có rừng tự nhiên đặc dụng – ký hiệu RDN
 • Đất có rừng trồng đặc dụng – ký hiệu RDT
 • Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng – ký hiệu RDK
 • Đất trồng rừng đặc dụng – ký hiệu RDM

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn – ký hiệu TSL

Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt – ký hiệu TSN

ĐẤT LÀM MUỐI – ký hiệu LMU

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC – ký hiệu NKM

Quý khách có thể tham khảo thêm Những thông tin khác ngoài Kí hiệu Đất thổ cư tại chuyên muc: Cẩm Nang Mua Nhà

Từ khóa

Tin liên quan

HOtline :0987.23.1102