Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102
Quy trình Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư như thế nào???

Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư

Hướng dẫn thực hiện Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư , Quy trình và những gì mà bạn cần phải chuẩn bị.

1. Cơ quan có Thẩm quyền tiếp nhận: Ủy ban Nhân Dân của khu vực có đất.

2. Áp dụng với đối tượng: Chủ sở hữu đất

3. Chuẩn bị bộ Hồ sơ có những tài liệu sau:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thổ cư
 • Hồ sơ Giấy tờ về quyền sử dụng đất  ( được ghi trong Điều 100 Luật đất đai 2013 )
 • Bản sao có xác minh của Chứng minh thư và sổ hộ khẩu
 • Phần Trích lục bản đồ địa chính của lô đất đó.
 • Biên bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư;
 • Biên bản kiểm tra , đánh giá tình trạng sử dụng đất;
 • Biên bản kết thúc công khai;
 • Đơn đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thổ cư , nếu đất ở trong diện đủ điều kiện phê duyệt.
Quy trình Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư như thế nào???
Quy trình Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư như thế nào???

4. Hướng dẫn các bước thực hiện làm sổ đỏ:

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ Hồ sơ bên trên sẽ tiến hành thực hiện quy trình 6 bước.

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Chủ sở hữu đất nộp hồ sơ tại UBND Phường/xã –  nơi quản lý trực tiếp lô đất đó.
 • UBND phường/quận sẽ tiến hành thẩm định , thực hiện việc thẩm tra và xác nhận về nguồn gốc , có xảy ra tranh chấp không và quyền sử dụng đất
 • Khi đã hoàn thành xong bước thẩm tra, sẽ tiếp tục gửi lên Ủy ban nhân dân Quận/huyện

Bước 2: Quy trình tiếp nhận hồ sơ

 • Văn phòng đăng ký QSD đất sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hồ sơ , nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất. Nếu không đồng ý xác nhận thì ghi lý do.
 • Nếu đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất thổ cư , Văn phòng này sẽ tiếp tục gửi số liệu địa chính lên đơn vị cơ quan thuế . Và xác định các khoản nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất
 • Tiếp tục Gửi thông báo chính thức tới chủ đất về nghĩa vụ tài chính.
 • UBND Quận/huyện chính thức phê duyệt và cấp giấy chứng nhận QSD đất thổ cư.

Bước 3:  Sau khi người chủ sở hữu đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sẽ được nhận giấy chứng nhận và được cấp sổ đỏ.

5. Thời hạn thực hiện: Trong khoảng 1 – 1.5 Tháng

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư

      6. Những khoản thuế, lệ phí: 

Lệ phí trước bạ: Người sở hữu đất sẽ phải nộp 0.5% giá tính lệ phí trước bạ ( do thành phố ban hành ).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất: Theo Thông tư số 106/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính có ghi rõ như sau:

+ Đối với khu vực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố: Mức phí không quá 100.000 đồng/giấy.
+ Đối với khu vực thuộc nông thôn,  Miễn lệ phí 100% khi xin cấp Giấy chứng nhận

– Và còn số số khoản lệ phí khác như: Phí thẩm định, phí trích đo,…

Tham khảo thêm thông tin: Cẩm nang mua Nhà


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *