Thông tin về Luật đất đai năm 2018

Những điều cần biết về Luật đất đai

Luật đất đai mới nhất cùng các văn bản hướng dẫn năm 2018

Năm 2018 với những văn bản hiện hành cùng luật đất đai mới nhất chính thức được thông qua. Để các chủ đầu tư bất động sản cùng khách hàng có thể nắm vứng được các quy định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mỗi bên, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Thông tin về Luật đất đai năm 2018

Định nghĩa Luật đất đai là gì? Thời gian ban hành năm nào?

Luật đất đai được ban hành lần đầu tiên năm 1987 là những quy định chung của Pháp Luật về việc quản lý và sử dụng đất đai đối với mọi đối tượng.

Qua nhiều lần sử đổi và bổ sung, đến thời điểm hiện nay đã có Luật đất đai 2013 cùng các văn bản hiện hành hướng dẫn về các điều khoản thi hành tổng hợp của các quy định pháp luật, điều chỉnh các quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai, nhằm sử dụng đất có hiệu quả vì lợi ích của nhà nước, người sử dụng và toàn xã hội.

Đối tượng áp dụng của Luật đất đai

+ Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn cùng tránh nhiệm đại diện chủ sở hữu hoàn toàn về đất đài. Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ thống nhất và quản lý nhà nước về đất đai.

+ Những người sử dụng đất

+ Các đối tượng khác có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.

Luật đất đai mới nhất cùng các văn bản hướng dẫn

+ Rút ngắn thời hạn cấp sổ đỏ còn 15 ngày cho tất cả các đối tượng người sử dụng đất, người được chuyển nhượng đất, và những đối tượng không có tranh chấp trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thời gian chuyển nhượng cùng với một trong số những giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp trước năm 1993 như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, giấy tờ thừa kế hoặc cho tặng, chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày 15/10/1993…

+ Các chế tài xử phạt hành chính: Nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 đã quy định về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong mọi hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản của các đơn vị, tổ chức, chủ đầu tư như sau:

– Phạt từ 10 – 20 triệu đồng đối với các công trình xây dựng sai nội dung giấy phép.

– Phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với công trình không có giấy phép xây dựng

– Phạt từ 50 – 60 triệu đồng đối với các vi phạm về quy định nghiệm thu, thanh toán và quyết vốn đầu tư xây dựng công trình.

– Phạt từ 70 – 80 triệu  đối với các hành vi bàn giao, đưa ra các hạng mục công trình xây dựng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật.

– Phạt tiền từ 250 – 300 triệu đối với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản như: Triển khai các dự án chậm tiến độ; kinh doanh nhà ở thương mại mà chưa được ngân hàng thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Những vướng mắc với Luật đất đai năm 2018 cần được giải quyết

Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà ở khác gắn liền với đât cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp các giấy tờ pháp lý cho bên người mua, thuê mua nhà ở theo quy định;

Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác kinh doanh, đầu tư, góp vốn thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản.

– Phạt tiền từ 270 – 300 triệu đối với các hành vi huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép của chủ đầu tư BĐS; Hành vi sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc ứng tiền trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua BĐS hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

[XEM THÊM] Luật thừa kế bất động sản

Luật đất đai mới sẽ thêm những chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó:

– Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ hỗ trợ cho vay với lãi xuất 4,8%/năm đối với các đối tượng muốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện tại điều 51 của Luật nhà ở xã hội năm 2014.

– Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội được miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tư vấn Luật đất đai trọn gói miễn phí

– Đầu tư nhà ở xã hội chỉ cho thuê sẽ được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Các dự án xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê sẽ được vay vốn ưu đãi với thời hạ tối thiểu là 15 năm và tối đa 20 năm. Các trường hợp không có nhu cầu vay dưới 15 năm sẽ được thỏa thuận với ngân hàng thời hạn vay thấp hơn.

+ Vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng với doanh nghiệp BĐS

+ Quy định nộp tiền thuế đất khi chuyển mục đích sử dụng đất; Sửa đổi quy định về xử ý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sửa đổi và bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất; Bổ sung quy định giá đất để tính tiền sử dụng đất… sẽ xuất hiện tại Luật đất đai mới nhất cùng các văn bản hướng dẫn năm 2018.

Trên đây là chi tiết về Luật đất đai mới nhất cùng các văn bản hướng dẫn năm 2018. Khách hàng cũng có thể tham khảo thêm những TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN mới nhất tại đây


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *